პერსონალი

თარაშ დამენია

თარაშ დამენია

ფიზიოთარეპევტი
დავით მამუჩიშვილი

დავით მამუჩიშვილი

ექიმი
გიორგი კენჭოშვილი

გიორგი კენჭოშვილი

ადმინისტრატორი