პერსონალი

დავით მამუჩიშვილი

დავით მამუჩიშვილი

ექიმი
გიორგი კენჭოშვილი

გიორგი კენჭოშვილი

ადმინისტრატორი